0

אגדת "הַנִּישּׁוּל הציוני" מאת אריה ל. אבנרי, בהוצאת משרד החינוך והתרבות – המזכירות הפדגוגית

Posted by admin on 06/04/2016 in כללי

חוקר היישוב וחבר קיבוץ הגושרים אריה ל. אבנרי, כתב את חיבורו אגדת "הנישול הציוני", כשנה לאחר מלחמת יום הכיפורים, כאשר להכיר בזכותנו על ארץ לא היה דבר שצריך להתבייש בו, וכאשר השקר המופץ על ידי הפלסטינים עדיין לא היה כל כך אופנתי במחוזותינו.

באותם ימים משרד החינוך והמזכירות הפדגוגית, יכלו לאמץ אל חיקם את החוברת, מבלי לחשוש מקול הזעקה שיקימו ארגוני השמאל ו"המחנה הציוני".

ראוי שכל אחד יקרא וישנן את החוברת, בחינת "דע מה שתשיב לאפיקורס".

על המחבר: מתוך ויקיפדיה העברית.

אריה ליב אבנרי היה עיתונאי ישראלי, חבר מערכות "דבר" ו"למרחב", חוקר היישוב, חבר קיבוץ הגושרים.
נישא להדס, הצטרף לקיבוץ דורות, וב-1952 היה לחבר קיבוץ הגושרים שבגליל העליון.
היה חבר מערכות היומונים "דבר" ו"למרחב". במלחמת יום הכיפורים, ב-1973, נהרג בנו יוסף (יוספי). בראשית שנות ה-80 עזב את העבודה העיתונאית והיה לחוקר ביד טבנקין ולמנהל חברת "א.בי.אר – תקשורת דינאמית גלובלית".‏

*************************************************************************************

החוברת

1

23

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36


37

38

39

0

שאלה

Posted by admin on 03/04/2016 in כללי

מאמר 1

0

"יסוד הבנין" – יסודות אמונתנו לפי הרמב"ם, חיבורו של משה רבפוגל

Posted by admin on 13/03/2016 in כללי, ספרות ישראלית

יסוד הבנין כריכה

הספר מומלץ לכל מי שמעוניין להעמיק ולהרחיב בהבנת תורתו של הרמב"ם, וגם לאלו שכבר הגיעו לרמות גבוהות בהבנה מומלץ הספר ככלי עזר, להמשך עיון והעמקה.

להלן תקציר הספר, ובסופו מכתבו של פרופ' ישעיהו ליבוביץ אל המחבר.

את הספר ניתן לרכוש באינטרנט ברשתות Bookme ו"סימניה".

רקע

הספר יצא לאור בשנת 1989 (תשמ"ט), ובו 2 חלקים. הראשון הנו סיכום הגותו של הרמב"ם מתוך כלל חיבוריו של הרמב"ם על עיקרי האמונה ויסודותיה. בחלקו השני של הספר 18 מאמרים על נושאים בסיסיים בהגותו של הרמב"ם מפורשים מתוך חיבוריו.

מקורות

 • ·       מורה הנבוכים – מהדורת הרב קאפח בהוצאת מוסד הרב קוק,
 • ·       אגרות הרמב"ם – מוסד הרב קוק ,
 • ·       פרקי משה ברפואה – מהדורת מוסד הרב קוק,
 • ·       ספרי המצוות – מהדורת מוסד הרב קוק,
 • ·       משנה עם פירוש הרמב"ם – מוסד הרב קוק,
 • ·       משנה תורה מהדורת מוסד הרב קוק,
 • ·       הנהגת הבריאות – מהדורת מוסד הרב קוק,
 • ·       ספר הקצרת של הרמב"ם – מהדורת מוסד הרב קוק,
 • ·       שאלות ותשובות הרמב"ם – פאר הדור – הוצאת אור המזרח,
 • ·       רמב"ם על התורה – הוצאת ראובן מס,
 • ·       מלות ההיגיון – הוצאת האוניברסיטה העברית בירושלים,
 • ·       אגרת המוסר ומאמר הייחוד – מקורות עתיקים.

החלק הראשון

ליקוטים מכל המקורות המפורטים לעיל על 13 עיקרי האמונה של הרמב"ם, והסברים של הרמב"ם מתוך כלל חיבוריו על יסודות אלה.

מציאות הבורא – הידיעה על סיבת המציאות, אחדותו – הידיעה כי פועל המציאות אחד, שלילת הגשמות – הידיעה שאינו גוף ועל שלילת הגשמות כתנאי לאמונת הייחוד, הקדמות – בסיס לאמונה שהעולם מחודש והכרה ביום השבת כעדות לחידוש העולם, על עבודת ה' – הידיעה שאין אלוה זולתו והאיסור לעבוד אחד מהברואים, הנבואה – על התנאים לנבואה ואמתותה ועל השגות הנביא, נבואת משה רבינו וההבדלים בינה לבין שאר הנביאים – אותות משה עפ"י הצורך והידיעה שאין נביא יכול להכחיש את נבואת משה רבנו , תורה מהשמיים- על דרכי הקבלה וחלוקת הדינים, נצחיות התורה – הידיעה שאין נביא רשאי לחדש בהלכה ושלא תהיה מה' תורה אחרת, על היסוד העשירי באמונה על ידיעתו  מעשה בני האדם והאמונה בהשגחה פרטית, על שכר ועונש – והאמונה בבחירה חופשית , על האמונה בביאת המשיח – במעלת המשיח ובאיכות עמידתו והציווי לחכות לבואו, תחיית המתים – הסבר שזהו אחד מהמופתים שאין לו הוכחה וראיה מצד העיון.

החלק השני

המאמר הראשון – על המציאות הטבעית

הסבר שלפי דעת הרמב"ם הכול נעשה בכוחו של האל, המציאות נצחית וכל מה שנעשה הנו תוצאה של הרצון המוחלט מאת ה' יתברך.

המאמר השני – על הנסים

הידיעה שכל הניסים נעשו בחכמת ה' ושהאמונה בחידוש העולם היא זו שמאפשרת קיום הניסים, הסבר על קריעת ים סוף, על כך שהנסים אינם מתמידים ושה' אינו משנה את אופיו של האדם בדרך נס.

המאמר השלישיעל מעמד הר סיני

הסבר שלפי דעת הרמב"ם זהו ציר שהאמונה סובבת עליו.

המאמר הרביעיעל ההשגה האנושית

הסבר על שלילת התארים מתוך מורה הנבוכים, על כך שה' הוא מחויב המציאות, ושדעת האדם קצרה מלהשיגו.

המאמר החמישיעל מצוות קידוש ה'

הידיעה שאנו מצווים על קידוש ה' ושלא נחלל את שמו.

המאמר השישי – על טעמי המצוות

על הידיעה שאנו צריכים להשתדל באהבת ה', על חלקי המצוות, על תיקון הגוף ותיקון הנפש, הסבר לפי שמונה פרקים של הרמב"ם שרוב המצוות מצויות בחלק המתעורר והמרגיש בנפש האדם. על הידיעה שתפקיד המצוות בא לטובת האדם, לישר העקמומיות שבלבו ושהם רפואת הנפש.

המאמר השביעיחלוקת המצוות

על חלוקת המצוות לשיטת הרמב"ם לי"ד קבוצות.

המאמר השמיני – על "תיקון הלב"

מטרתו להנהיג את האדם בדרכי נועם, לסייע בכפיית היצר, לגרום שנדבק בדרכם של חכמים, שנדון בדיני ישראל, על האדם נותן הצדקה לתת מהמובחר והטוב שבנכסיו – "כל חלב לה'.

על החובה לדון לכף זכות והמצווה להלך בדרכיו של הקב"ה.

המאמר התשיעי – בהכוונה האנושית

על חובת ההשתדלות לאהוב האמת והשלום, להתעורר אל המעלות, להשתדל בהשגת ה' כפי יכולת האדם, להשתדל שיהיו כל מעשי האדם לשם שמים, חיזוק המגע בינו לביננו, הסבר שכל המעצורים הם מאתנו ולא מאיתו יתברך.

המאמר העשירי – על הדעות הנכונות

הסבר שהדרך האמצעית הנה הדרך הישרה, על רפואת המידות, דרך הצדיקים, על דרכי האכילה, ההנהגה והאישות של האדם, על תלמידי חכמים ומצוות החיבור אליהם, להיזהר בהנהגות עם יתומים ואלמנות, שלא ללכת רכיל, איסור נקימה ונטירה.

המאמר האחד עשר – הנהגת הבריאות

פירוט ההנהגות שכוללת מלאכת הרפואה, על החלקים הנצרכים לידיעת מלאכת הרפואה, הסבר שהרפואה לגוף והדת לנפש שהרפואה היא חכמה הכרחית, על האיסור להתרפא בסגולות, על ההתעמלות.

המאמר השנים עשר – על הנהגת בריאות הנפש

הסבר שהאמת והצדק תכשיטי הנפש הם, על רופא הנפש לדעת את חלקיה, החכמים רופאי הנפשות, על כך שהסרת ההתפעלויות הכרחית לבריאות הנפש, ועל כך שהדבקות והביטחון בה' מחזקים את הנפש.

המאמר השלושה עשר – אהבת גרי צדק

הסבר שהקב"ה אוהב גרים, הגרים תלמידיו של אברהם אבינו, עלינו לדעת שאין כול הפרש בינינו לבין הגרים במצוות.

המאמר הארבעה עשר – על הדיבור לפי הרמב"ם

על חמשת חלקי הדיבור, על החיוב לשמור מוצא שפתינו.

המאמר החמישה עשר – על מצוות תלמוד תורה

על הציווי ללמוד תורה, על מצוות כתיבת ספר תורה, על הידיעה שכולם חייבים בתלמוד תורה, שהשכר בלימוד לפי ההשתדלות, על האיסור ליהנות מתלמוד תורה, כיצד לומדים ומלמדים, על קדושת בית המדרש, מהן זכויותיהם של תלמידי חכמים, על כך שעל האדם לעסוק ביישוב העולם או/ו בתלמוד תורה.

המאמר השישה עשרעל העיון

על התפתחות ההגות היהודית מאנוש ועד אברהם אבינו, סודות התורה, על ההבדלים בהשגה, במה ראוי להאמין, על הציווי להתנהג בתמימות, הידיעה שלא ניתן להגיע לשלמות החכמה ללא יגיעה, על גורמי המחלוקת בין בני האדם, על כך שהדעות הנכונות נמשכות אחרי המציאות, כל מציאות טוב, על מעשה בראשית ומעשה מרכבה, על החסיד והשלם.

המאמר השבעה עשר – על עבודת ה' מאהבה

החובה לשאוף לדרך זו, שלא על מנת לקבל פרס, שנעשה האמת לעצם האמת.

המאמר השמונה עשרה – על התפילה.

התפילה הנה עבודת הלב – על התפילות ומניינם.

מכתבו של פרופסור ליבוביץ

מכתב ישעיהו ליבוביץ

0

"עולם תאומים", מאלבומיו של שמואל אבנרי

Posted by admin on 11/03/2016 in כללי

שמואל אבנרי צילוםהַבְּרֵכָה-page0001אגמון החולה 1פינת הטבע 1

0

על ניסיון עלום של ביאליק להקים מרכז ללשון ולתרבות – מאמרו של שמואל אבנרי/ פורסם ב"העברית" – רבעון בענייני הלשון העברית בהוצאת המזכירות המדעית של האקדמיה ללשון העברית/ מחזור ס"ג חוברת א-ב תשע"ה-תשע"ו

Posted by admin on 28/02/2016 in כללי

עלום פתיח 1

עלום פתיח 2

עלום פתיח 3

עלום 5 עלום 6 עלום 7

עלום 8

עלום 9

עלום 10

עלום 11עלום חסר 1

עלום 13

עלום 14

עלום 15 עלום 16

עלום 17

עלום 18

0

אנטנה – ביטאון חיל הקשר האלקטרוניקה והמחשבים, גיליון מס' 8, נובמבר 2002

Posted by admin on 16/02/2016 in כללי

 

 

דף שער

מאמר עמוד ראשון

 

מאמר עמוד ראשון

 

מאמר עמוד שלישי

0

הלירות החדשות יבואו בעוד חודשיים/ מעריב 24/1/1952

Posted by admin on 23/12/2015 in כללי

מקום הדפסת הלירות

0

חיפושים קפדניים במטוסים/ מעריב 20 ביוני 1952

Posted by admin on 23/12/2015 in כללי

חיפושים קפדניים במטוסים

0

חיפושים במזוודותיהם של אנשי ציבור – עיתונים שונים יולי-1952

Posted by admin on 23/12/2015 in כללי

קלמן כהנא דבר קלמן כהנא קלמן כהנאבנימין מינץ

0

מבצע השמדת שטרות – בעקבות החלפת השטרות בשנת 1952/דבר 4 ביולי 1952- בשולי הדברים

Posted by admin on 23/12/2015 in כללי

מבצע השמדת שטרות

Copyright © 2012-2016 seo-tochen סאו-תוכן All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.0.1, from BuyNowShop.com.